Detta är dynamiska sidan, där allt kan ändras både till mängd, innehåll och varaktighet (utan förvarning).
För E-post till mig, klicka här.
Sidor uppdateras inte alltid automatiskt.
Lösning: Använd knappen Siduppdatering (Refresh).
..

I matematikdelen ligger nu
ett "enkelt" bevis för
Fermats stora sats.

Dessutom har kapitel 5
Oändliga tal och mängder
reviderats. (2019-06-24)

En liten ändring i kapitel 6
Min oändlighet
(införd 2019-07-01) 

Urgammal humor
Bild 1-10
Bild 11-20
Bild 21-30
Bild 31-40
Bild 41-50
Bild 51-60
Bild 61-70
Bild 71-80
Axplock ur brev till försäkringsbolag (från 1980-talet, tror jag)

21. Jag hörde ett tut bakom mig och fick en stöt i ryggen - en dam sökte tydligen köra om mig.
Föränderliga
uddasidor

1. TÄNK!
2. Vad nu då?
3. Norsk fjällstuga