Matematik

Detta lilla urval bjuder på mina tankar kring stort och smått i matematikens värld.

Kapitlen (pdf-dokument) är inte fristående (undantag nr 8), så läs dem med fördel i nummerordning.

Bredvid rubriken anges datum för senaste ändring och antal sidor.

Var beredd på, att mina tankar avviker från den etablerade matematikens spår, inte minst när det gäller oändliga tal/mängder.

För E-post till mig, klicka här.


1. Förord (2015-05-27, 2 sidor)
Kort introduktion.

2. Talens jättar och dvärgar (2015-05-27, 2 sidor)
Jag konstruerar sanslöst stora och små tal som uppmjukning.

3. Minst och störst (2015-05-27, 4 sidor)
Fler pusselbitar inför fortsättningen.

4. Gränsvärden (2015-05-27, 10 sidor)
Intervallinkapslingssatsen & gränsvärdesdefinitionen stramas upp.

5. Oändliga tal och mängder (2019-07-11, 12 sidor)
Det fundamentala diagonalbeviset presenteras först och slås sedan i bitar.

6. Min oändlighet (2015-06-16, 15 sidor) (några ändringar 2019-07-11)
Min syn på oändliga tal och mängder.

7. Avslutning (2015-05-27, 1 sida)
Lite lättsamt på slutet.

8. Korta artiklar (2016-06-06, 4 sidor)
Tallinjen, Urvalsaxiomet, Oändligt många apor.

9. Fermats stora sats (2019-03-03, 7 sidor)
Ett enkelt bevis!?