Matematik

Detta lilla urval bjuder på mina tankar kring stort och smått i matematikens värld.

Kapitlen (pdf-dokument) är inte helt fristående (undantag nr 6), så läs dem med fördel i nummerordning.

Var beredd på, att mina tankar avviker från den etablerade matematikens spår, inte minst när det gäller oändliga tal/mängder.

För E-post till mig, klicka här.


1. Förord (2 sidor)
Kort introduktion.

2. Talens jättar och dvärgar (2 sidor)
Jag konstruerar sanslöst stora och små tal som uppmjukning.

3. Gränsvärden (9 sidor)
Intervallinkapslingssatsen & gränsvärdesdefinitionen stramas upp.

4. Tal-övrigt (6 sidor)
Talbaser med mera.

5. Oändliga tal och mängder (8 sidor)
Det fundamentala diagonalbeviset presenteras först och slås sedan i bitar.

6. Fermats stora sats (7 sidor)
Ett enkelt bevis!?

7. Avslutning ( 1 sida)
Nu är det slut!