Jan Leidenhed: Startsidan

Matematik

Detta lilla urval bjuder på mina tankar kring stort och smått i matematikens värld.

Var beredd på, att mina tankar avviker från den etablerade matematikens spår, inte minst när det gäller oändliga tal/mängder. Speciellt punkt 4 utmanar etablissemanget.

För E-post till mig, klicka här.


1. Förord
Kort introduktion.

2. Gränsvärden
Uppstramning.

3. Talens baser och namn
De flesta talen saknar namn.

4. Oändligt ny matematik
Den axiomatiska grunden för tal ändras.

5. Fermats stora sats
Ett enkelt bevis!?

6. Avslutning
Just nu är det slut - men helt säker kan man inte vara.